Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
21.10.2018

Οικολογικό χωριό - Ökodorf - Ecovillage

Ελάτε να ιδρύσουμε μαζί το Οικολογικό Χωριό! Lust ein Ökodorf in Griechenland mitzugründen? We build an Ecovillage in Greece!

Μεγεθύνατε
Φωτογραφία: Αργύριος Δαγκίλας

Ελληνικά

 

 

Έχετε βαρεθεί το άγχος της πόλης;  


Θέλετε να δραπετεύσετε;  


Θέλετε να ζήσετε σε ένα σπίτι μέσα σε καλλιεργήσιμο κτήμα;  


Θέλετε να παράγετε ο ίδιος την τροφή σας; 


Εμείς στην Ελλάδα θέλουμε το ίδιο! 


Θέλουμε το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ !  


Ιστοσελίδα :   lofos.info/laloslal/biocall.html   


Επικοινωνία  :  pitago99@gmail.com 


 

Deutsch


Müde von der geschäftigen, stressigen Stadt?

 

Möchtest du entkommen?


Möchtest du in einem Haus im Ackerland leben?


Möchtest du deine Lebensmittel selbst produzieren?


Wir in Griechenland wollen das gleiche!


Wir wollen ein Ökodorf gründen!Kontakt: pitago99@gmail.com (vorzugsweise in englischer Sprache)


 

English

 


Tired of the busy city?


Want to escape?


Want to live in a house in arable land?


Want to produce the same your food?


We in Greece want the same like you!


We want the Ecovillage!Contact: pitago99@gmail.com 


Rubrik: Umwelt/Περιβάλλον
23.06.12

Drucken        Hoch