Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
10.12.2018

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία (ΟΕΚ) εκφράζει και εκπροσωπεί τις Ελληνικές Κοινότητες και τους έλληνες μετανάστες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ιδρύθηκε το 1965 και στη δύναμή της ανήκουν 150 Ελληνικές Κοινότητες με 50.000 περίπου μέλη

Το 20ο Συνεδριο της Ομοσπονδιας

 

Το 20ό Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (ΟΕΚ) θα πραγματοποιηθεί στις 9 -10 Ιουνίου 2007 στη μεγάλη αίθουσα του κτιρίου της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) στη Φραγκφούρτη, Wilhelm-Leuschner-Strasse 77 - 81

 

Ποια ειναι η ΟΕΚ

 

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία (ΟΕΚ) εκφράζει και εκπροσωπεί τις Ελληνικές Κοινότητες και τους έλληνες μετανάστες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ) και προωθεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφέροντά τους. Ιδρύθηκε το 1965 στη Στουτγάρδη. Στη δύναμή τους ανήκουν 150 Ελληνικές Κοινότητες με 50.000 περίπου μέλη. Μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην ΟΔΓ και προασπίζεται τα δικαιώματά τους. Συντονίζει τον αγώνα των μελών της και όλων των Eλλήνων στην ΟΔΓ και προωθεί στους αρμοδίους φορείς τα δίκαια αιτήματά τους, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων, που ζούν και εργάζονται στην ΟΔΓ.

 

Η ΟΕΚ αγωνίζεται για τη διατήρηση και καλλιέργεια της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας των ελλήνων μεταναστών και των παιδιών τους και εργάζεται για την ευρύτερη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προοδευτικών παραδόσεων του λαού μας.

 

Για την επίτευξη των στόχων της η ΟΕΚ συνεργάζεται με τους άλλους ελληνικούς συλλογικούς μεταναστευτικούς φορείς στην ΟΔΓ και στην Ευρώπη, με τα ελληνικά και γερμανικά συνδικάτα (ΓΣΕΕ και DGB) καθώς και με τις δημοκρατικές προοδευτικές ογανώσεις των Γερμανών και αλλοδαπών. Η ΟΕΚ θεωρεί σαν εντελώς απαραίτητη για την βελτίωση της θέσης των ελλήνων μεταναστών την οργάνωσή τους και ενεργή συμμετοχή στα συνδικάτα του DGB στο πλευρό των γερμανών και των άλλων αλλοδαπών εργαζομένων.

 

Η ΟΕΚ επιδιώκει τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ του Ελληνισμού στην ΟΔΓ και του γερμανικού λαού καθώς και των άλλων εθνικοτήτων στη χώρα που ζούμε και εργαζόμαστε. Η ΟΕΚ είναι ανεξάρτητη από κρατικές ή άλλες αρχές, οργανισμούς και πολιτικά κόμματα. Η ύπαρξή της και δραστηριότητά της βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και της ειρήνης. Σε ζητήματα εθνικής σημασίας ή που αφορούν τις βασικές αρχές του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της. Την επίτευξη των σκοπών της επιδιώκει η ΟΕΚ με κάθε νόμιμο μέσο, που δεν αντίκειται σ΄αυτούς. Η ΟΕΚ ακολουθεί κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

 

Διευθυνση, Προεδρειο

 

Διεύθυνση:
Berliner Freiheit 16
53111 Bonn
Deutschland

Τηλ: +49 228 222312
Φαξ: +49 228 222328
URL: www.oekg.de

e-mail: info@oek-germany.de

Τo προεδρείο της ΟΕΚ:
Πρόεδρος: Κώστας Δημητρίου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Γραμματέας: Χρήστος Ζαμανάκος
Ταμίας: Νίκος Μίχος
5. μέλος του Προεδρείου: Χαρίκλεια Μάστορα


6.04.07

Drucken        Hoch