Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
21.10.2018

Media Mundus

Οι Βρυξελλες εξετάζουν εάν θα ήταν επωφελές να προστεθεί στο πρόγραμμα MEDIA για την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών ενα νέο πρόγραμμα MEDIA MUNDUS για την ενίσχυση των πολιτιστικών και εμπορικών σχέσεων της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας με τους κινηματογραφιστές τρίτων χωρών.

MEDIA MUNDUS: Η Επιτροπή εξετάζει πρόγραμμα παγκόσμιας κινηματογραφικής συνεργασίας


Η Επιτροπή εξετάζει σήμερα εάν θα ήταν επωφελές να προστεθεί στο πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το οποίο θεσπίστηκε το 1991 για να προωθήσει την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών στο εξωτερικό — ένα νέο πρόγραμμα MEDIA MUNDUS, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών και εμπορικών σχέσεων της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας με τους κινηματογραφιστές τρίτων χωρών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα βοηθούσε τους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων από την Ευρώπη και τους ομολόγους τους εκτός ΕΕ να επιτύχουν αμοιβαία βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της καλύτερης εκμετάλλευσης του δυναμικού για κοινά σχέδια, όπως η δημιουργία, διανομή και προώθηση οπτικοακουστικών έργων. Το πρόγραμμα MEDIA MUNDUS θα ακολουθήσει τα πρότυπα του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS MUNDUS, το οποίο προστέθηκε το 2001 στο υφιστάμενο πρόγραμμα ERASMUS για να επιτρέψει τις ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ πανεπιστημίων της Ευρώπης και τρίτων χωρών. Η δημόσια διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες ενός πιθανού προγράμματος MEDIA MUNDUS είναι ανοικτή έως τις 15 Ιουνίου 2008, ενώ θα πραγματοποιηθεί και δημόσια ακρόαση στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουνίου.


«Η πολιτιστική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και η ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος MEDIA έχουν οδηγήσει τους κινηματογραφιστές από την Νότιο Αμερική, την Ασία, τη Ρωσία και άλλες ηπείρους να ζητούν επανειλημμένα να δημιουργηθούν γέφυρες με τις ευρωπαϊκές αγορές οπτικοακουστικών παραγωγών, προκειμένου να ενισχύσουν αμοιβαία το δυναμικό τους. Όπως το πρόγραμμα MEDIA δίνει ώθηση στην πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, το πρόγραμμα MEDIA MUNDUS θα διευκολύνει την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών ταινιών στο διεθνή χώρο και, αντιστρόφως, τη διανομή στην Ευρώπη ταινιών από χώρες εταίρους. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιλογή για τους πολίτες και ταινίες με μεγαλύτερη πολιτιστική ποικιλομορφία – στοιχεία που εντάσσονται στο πνεύμα της σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική ποικιλομορφία», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ κα Viviane Reding, αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας.

 

Ήδη τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού, δρομολόγησε την προπαρασκευαστική δράση MEDIA International. Με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ το 2008, το MEDIA International στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ επαγγελματιών του οπτικοακουστικού χώρου της ΕΕ και των τρίτων χωρών για τους οποίους η πολιτιστική ποικιλομορφία αποτελεί προτεραιότητα. Το πρόγραμμα θα έχει μέγιστη διάρκεια τριών ετών και θα αποτελέσει πεδίο δοκιμής τρόπων ώστε να διευκολυνθεί η σύναψη συμφωνιών και να διευρυνθούν τα δίκτυα μεταξύ των επαγγελματιών της ΕΕ και των τρίτων χωρών, προς αμοιβαίο όφελος.

 

Τα μέτρα που θα στηριχθούν το 2008 αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαρκή κοινή εκπαίδευση (η οποία θα επεκταθεί σε συνεργασία των σχολών κινηματογράφου κατά τα επόμενα έτη), τις κοινές εκστρατείες προώθησης της εμπορικής διανομής κινηματογραφικών έργων και τη στήριξη σχεδίων συνεργασίας μεταξύ κινηματογραφικών δικτύων· όλα αυτά τα μέτρα θα ενθαρρύνουν τους θεατές στις τρίτες χώρες να επιλέγουν περισσότερα ευρωπαϊκά έργα στους κινηματογράφους τους και το αντίστροφο.

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης που δρομολογήθηκε τώρα από την Επιτροπή σχετικά με ένα πιθανό πρόγραμμα MEDIA MUNDUS είναι να διατυπώσουν οι ενδιαφερόμενοι τις απόψεις τους όσον αφορά την ιδέα να συμπληρωθεί το πρόγραμμα MEDIA προώθησης, παραγωγής και διανομής ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών (ετήσιος προϋπολογισμός: περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ) με ένα νέο διεθνές πρόγραμμα. Η γνώμη των ενδιαφερομένων ζητείται για συγκεκριμένα ζητήματα όπως:

 

  • Σύναψη συμφωνιών μεταξύ διανομέων/εξαγωγέων/κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τρίτων χωρών (ιδίως μέσω εκδηλώσεων, όπως οι συμπαραγωγές), με στόχο την προώθηση της αποκλειστικότητας της πρώτης προβολής των αντίστοιχων ταινιών τους στην επικράτεια των χωρών εταίρων τους
  • Προβολή των ευρωπαϊκών ταινιών και των ταινιών τρίτων χωρών στα αντίστοιχα κινηματογραφικά δίκτυα και εξεύρεση τρόπων ώστε να γίνεται ευρύτερα γνωστή στο κοινό η έναρξη προβολής ταινιών από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες που καλύπτονται από αμοιβαίες συμφωνίες διανομής·
    διοργάνωση κοινών επιμορφωτικών σεμιναρίων μεταξύ κέντρων κινηματογραφικής κατάρτισης της Ευρώπης και των τρίτων χωρών


Βάσει των απόψεων που θα διατυπωθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα αποφασίσει, πριν τα τέλη του 2008, σχετικά με την υποβολή πρότασης για πρόγραμμα MEDIA MUNDUS. Η ιδέα αυτή ήδη υποστηρίζεται ένθερμα από τους Υπουργούς Πολιτισμού που συμμετείχαν στην «Ημέρα της Ευρώπης 2008», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις 19 Μαΐου.

Ιστορικό:

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDIA βοηθά ήδη τους κινηματογραφιστές 32 χωρών να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την παγκόσμια διανομή των οπτικοακουστικών παραγωγών τους. Παρέχει χρηματοδότηση ύψους 755 εκατομμυρίων ευρώ στη βιομηχανία οπτικοακουστικών παραγωγών για την περίοδο 2007-2013 (IP/07/169).

 

Τον προηγούμενο μήνα, τέσσερις ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το MEDIA κέρδισαν σημαντικά βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Χρυσός Φοίνικας (Ανάμεσα στους τοίχους/Entre Les Murs) και το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Gomorra) (IP/08/800). Οι ταινίες αυτές συγκαταλέγονταν στις 14 ταινίες του προγράμματος του Φεστιβάλ που χρηματοδοτήθηκαν για την παραγωγή ή τη διανομή τους από τον άνω των 900.000 ευρώ προϋπολογισμό του προγράμματος MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (IP/08/741). Ταινίες που έχουν υποστηριχθεί από το MEDIA έχουν ήδη θριαμβεύσει στην τελετή των Όσκαρ, καθώς το φετινό Όσκαρ ξένης ταινίας απονεμήθηκε στις ταινίες Παραχαράκτες (The Counterfeiters/Die Fälscher, Αυστρία-Γερμανία) και Ζωή σαν τριαντάφυλλο (La Vie en Rose/La Môme, Γαλλία) (IP/08/298).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου:


http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια ακρόαση:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm

 

Περισσότερες πληροφορίες για το MEDIA International:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MEDIA και τα βραβεία του Φεστιβάλ των Καννών 2008:

 

http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

 

Πηγη: ARIADNE S.A -EUROPE DIRECT -NAXOS, 10.06.2008

ariadnax@nax.forthnet.g]


12.06.08

Drucken        Hoch