Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
21.10.2018

Ο σιωπηλός πόλεμος

Τα όπλα αυτής της ιδιόμορφης, παγκόσμιας σύρραξης, δεν είναι τα γνωστά συμβατικά, αλλά οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι μετοχές, τα ομόλογα και τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα - αεροπλανοφόρα οι λέσχες του διαβόλου, οι εταιρείες αξιολόγησης, τα επενδυτικά κεφάλαια και οι τράπεζες

Ευρώπη, σκοτεινές ιστορίες

Η Γερμανία δεν θέλει να πληρώσει τις πολεμικές επανορθώσεις που οφείλει στην Ελλάδα. Οι οποίες όμως θα μπορούσαν να απαιτηθούν, όπως και από άλλες χώρες

The Eurozone’s Rescue Fund: German High Court Capitulates to Bankers

ESM and EFSF will operate in parallel until mid-2013. At that time, ESM will be on its own. Germany must provide 27% of its funds. Critics warn amounts will end up much more than anticipated

ESM-Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Rechnung ohne den Wirt

Das Bundesverfassungsgericht: Keine verfassungsrechtliche Grenze für Staatstribute an Banken und Geldmärkte bis zum vollständigen “Leerlaufen”

Das BundesVerratungsgericht sagt Ja zum ESM

Wieder ein Sieg für Goldman Sachs mit seinem Vertreter Mario Draghi. Die EZB ist nach dem Urteil frei, die totale Kontrolle über die Finanzpolitik in der Eurozone zu übernehmen. Und die Euros in die Banken der Geldwucherer umzuleiten

Der Euro - Ein Kommentar

Die nachfolgende Leserzuschrift war von Prof. Ekkehard Wenger ursprünglich an die »Süddeutsche Zeitung« gerichtet worden, die diese in der Folge jedoch nicht veröffentlichte, so dass wir sie unseren Lesern hiermit zur Kenntnis bringen möchten

Απειλές και ευκαιρίες

Φαίνεται πως η κυβέρνηση, αφού δεν αλλάζει πορεία, αδυνατεί να κατανοήσει ότι, τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μας είναι η απαισιοδοξία, η ύφεση και η ανεργία – σαν αποτέλεσμα των οποίων τόσο το δημόσιο χρέος, όσο και τα ελλείμματα, θα παραμείνουν ανεξέλεγκτα

Sie sehen Artikel 127 bis 133 von 345

< Vorherige  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Nächste >

      Hoch